"Life is what is what we make it, To live is to serve!..."

Go down

"Life is what is what we make it, To live is to serve!..." Empty "Life is what is what we make it, To live is to serve!..."

Post  james307 on Wed Oct 14, 2009 8:22 pm

All of us are not perfect; we do mistakes and learn from it, so why will you judge the one who commit mistake when you can teach him/her for good, with love…

Every one of us created equally by God the creator and savior in spirit and truth, pride is the reason of discrimination and division when no humbleness to every individual.

Hindi natin kailangan abutin o pangarapin ang mataas na pwedeng makasama sa atin, tayo ay nilikha upang magkaroon ng purpose sa buhay at gawin ang tama sa makakaya natin.

Ang maging simple ay maging kuntento at ito ang magpapaunlad sa tao physical at spiritual, lahat ng kalungkutan, problema at trahedya ay pagsubok sa ating pananampalataya at dito tayo tatatag…

Ang resulta ng maling desisyon ay kapahamakan o pagsisisi, binigay ng Diyos ang Kanyang Salita upang gawing sandigan ng ating paniniwala at gabay sa ating mga buhay at ito ay kumpleto.

Hindi sarado ang langit para sa ating mga panalangin ng pag hiling o pagsisisi sa ating mga kasalanan, lahat ng bagay ay may dahilan at lahat ng mabuti ay mapalad at ang masama ay sa ikasusumpa.

Naniniwala ako bilang isang tunay na filipinong kristiano sa katotohanan at liwanag, na ililigtas ang aking bayang Pilipinas sa pananalig kay Hesus na Tagapagligtas at Panginoon...

Ibubukas ng Diyos ang mata ng mga tao upang Makita nila ang katotohanan, at ibabagsak ng Diyos si satanas kasama na ang mga tagasunod, mga masasama at ipokrito.

Unity, Peace, Love, Hope, Freedom, Justice, Truth, Humbleness, Equality, and Respect is what we need!

A true democracy is against any oppression, slavery, immorality, guilt and discrimination.

We live and we die, we leave good or bad example for coming generations and memories those cherries.

To choose GOD is to choose GOOD, to choose SIN is to choose EVIL, we can make a truthful change for a cause.

Loyalty and commitment in every responsibility is without any excuse or exemptions.

All power, richest, popularity and things of this world is temporal, can be corrupt or will pass away time by time unto fall.

The heart of a servant is good and true this is humility that all people must have, not crab mentality, foolishness, hypocrisy or immoralities.


(No to corruption, terrorism, discrimination, crimes, drugs, prostitution, alcoholic and smoke, gambling and all evil acts.)

-James307

From: Baptist Church

Visit James307.blog.com for more info

james307

Posts : 5
Join date : 2009-08-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum